Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych

Parki miejskie wraz z historyczną architekturą stanowią nieocenioną wartość estetyczną i historyczną. Dlatego profesjonalna, poprawnie przeprowadzona rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych to niezwykle istotna kwestia. Zajmujemy się odnawianiem terenów zielonych, którego celem jest przywrócenie wartości użytkowej i estetycznej, jak również odtworzenie dawnego charakteru przestrzeni.

Czym jest rewaloryzacja parku?

W ramach prac rewaloryzacyjnych wykonujemy szereg rozmaitych czynności. Konkretne działania są zależne od przygotowanego projektu, celu przeprowadzenia rewaloryzacji parku oraz rodzaju obiektu. Niemniej jednak pewne punkty realizacji projektów są stałe. Mowa o takich działaniach, jak:

 • przygotowanie ekspertyz w ramach inwentaryzacji drzewostanu,
 • zapoznanie się ze specyfiką i historią obiektu,
 • określenie celu i pożądanych efektów działań,
 • przygotowanie planu działania, którego efektem jest konkretny projekt rewaloryzacji parku,
 • rozpoczęcie prac w ramach rewaloryzacji.

Kluczową kwestią jest analiza obecnej sytuacji, której efektem są szczegółowe ekspertyzy. Zanim rozpoczniemy działania, a nawet zanim przygotujemy projekt rewaloryzacji parku czy zespołu pałacowo-parkowego, musimy również dobrze zapoznać się z obiektem. To konieczne, aby udało nam się w pełni wyeksponować jego walory oraz historyczną i estetyczną wartość. Kolejny krok to przygotowanie szczegółowego projektu. Następnie przechodzimy do właściwych działań, które polegają między innymi na:

 • przycięciu chorych lub martwych gałęzi, pędów i konarów,
 • wyrównaniu koron drzew i krzewów,
 • nasadzeniu nowych roślin,
 • wykonaniu prac melioracyjnych,
 • wykonaniu prac zabezpieczających w celu ochrony środowiska.

Rewaloryzacja parków i ogrodów

Prace rewaloryzacyjne mogą dotyczyć różnorodnych obiektów, o odmiennej wartości historycznej, zabytkowej i estetycznej. Podejmujemy się w zasadzie każdego rodzaju zleceń, na co pozwala nam nasze gromadzone przez lata doświadczenie oraz obszerna wiedza  i umiejętności. W zakresie naszych usług mieszczą się między innymi:

 • rewaloryzacja parków zabytkowych,
 • rewaloryzacja parków nieposiadających statusu zabytku,
 • rewaloryzacja ogrodów zabytkowych,
 • prace odtworzeniowo-rewaloryzacyjne zespołów pałacowo-parkowych,
 • i wiele więcej.

Projekt rewaloryzacji parku i realizacja usługi – koszty

Przygotowanie projektu oraz jego realizacja generują koszty, których wysokość jest uzależniona przede wszystkim od zakresu zarządzonych prac. Warto jednak zauważyć, że rewaloryzacja parków jest dofinansowywana przez niemal każdy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zatem zarówno rewitalizacja zabytkowych parków województwa śląskiego, jak i małopolskiego, podkarpackiego czy dowolnego innego odbywa się ze wsparciem ze środków wojewódzkich.