Nasadzenia kompensacyjne po wycince

Wycinka drzew i krzewów wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu lub też konieczności otrzymania zezwolenia. W przypadku, gdy potrzebne jest pozwolenie, niezbędne jest złożenie wniosku. Odpowiedzi na wnioski mogą być różnorodne, w zależności od okoliczności. Czasami odpowiednie organy nakazują uiszczenie opłaty lub nasadzenie kompensacyjne. Pomożemy Ci z tym procesem.

Czym jest nasadzenie zastępcze?

Nasadzenia kompensacyjne, zwane również zastępczymi, to innymi słowy posadzenie nowych roślin w celu wyrównania strat poniesionych w związku z wycinką. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasadzenie może być w rzeczywistości przesadzeniem usuwanych z danego terenu drzew, o ile przeprowadzenie takiej operacji jest technicznie możliwe. Obowiązek nasadzeń zastępczych wynika z ustawy o ochronie przyrody.

Kwestia wykonania nasadzeń zastępczych jest opisania w polskich przepisach prawnych. Aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem i obowiązek został uznany za spełniony, konieczne jest wypełnienie kilku warunków:

  • zgłoszenie wykonania operacji do odpowiednich organów, takich jak np. regionalny zarząd gospodarki wodnej,
  • przygotowanie projektu nasadzeń zastępczych,
  • poprawne zasadzenie drzew w zgodzie ze sztuką ogrodniczą,
  • liczba usuwanych drzew jest mniejsza lub równa posadzonym roślinom.

Zdajemy sobie sprawę, że kwestia nasadzeń zastępczych może się wydawać skomplikowana, a procedura trudna do zrealizowania. Dlatego też zajmujemy się wszystkimi powyższymi sprawami w imieniu klienta. Świadczymy kompleksową pomoc, która dzięki obszernej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu umożliwia nam szybkie i sprawne organizowanie nasadzenia kompensacyjnego. Wszystko odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i sztuką ogrodniczą.

Czemu nasadzenia kompensacyjne to korzystne rozwiązanie?

Wielu osobom wykonanie nasadzeń zastępczych wydaje się niekorzystnym rozwiązaniem. W rzeczywistości jednak nasadzenia kompensacyjne mogą być bardzo opłacalne. Warto zauważyć, że odpowiedzią na wniosek może być nakaz uiszczenia opłaty, bez możliwości wykonania nasadzeń zastępczych. W takiej sytuacji nie da się uniknąć kosztów. Kiedy jednak pojawi się opcja przesadzenia drzew lub zasadzenia nowych, jest to niejako alternatywa dla uiszczenia zapłaty. W takiej sytuacji bowiem obowiązek zapłaty zostaje objęty 3-letnią karencją. Jeśli w tym czasie zostanie wykonane nasadzenie zastępcze i drzewa będą rosnąć zdrowe, należność zostanie umorzona. Jeśli nasadzenia nie zostaną wykonane lub drzewa nie zachowają zdrowia, będzie trzeba zapłacić stosowną kwotę, jednak samo odroczenie tego obowiązku wydaje się pewną korzyścią.