Wniosek o wycięcie drzewa – kiedy jest potrzebny i jak otrzymać zezwolenie?

Usunięcie drzewa wymaga zgłoszenia w urzędzie miejskim lub otrzymania zgody. Kwestie prawne w tym zakresie są dość skomplikowane, a przejście przez całą procedurę nie zawsze jest proste. Trzeba dosyć dobrze zgłębić temat, aby wiedzieć, kiedy wystarczy zgłoszenie wycinki drzew, a kiedy niezbędny jest wniosek o wycięcie drzewa i uzyskanie zgody. Udzielamy wsparcia w tym zakresie, służąc merytoryczną poradą, a także przygotowując wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie w imieniu naszych klientów.

Kiedy zgłoszenie wycinki drzew jest wystarczające?

Polskie prawo precyzyjnie określa, kiedy wystarczy zgłoszenie wycinki drzew. Ma to miejsce w wielu sytuacjach, jednak musi zostać spełniony szereg warunków, takich jak np.:

  • grubość pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm – w przypadku niektórych gatunków wysokość ta wynosi 65 cm lub 80 cm. Jeśli powyższe wartości nie są przekroczone, należy zmierzyć obwód pnia na wysokości 130 cm, a otrzymaną wartość podać w zgłoszeniu wycinki drzewa;
  • mamy do czynienia z drzewem owocowym;
  • drzewo jest usuwane w celu przywrócenia do użytku rolnego gruntów nieużytkowych.

Podobne zasady dotyczą usuwania krzewów. Dodatkowo, krzewy można usuwać bez zezwolenia, jeśli pełnią funkcję ozdobną na terenie pokrytym roślinnością zasadzoną tylko w celach dekoracyjnych.

W powyższych sytuacjach nie jest konieczne uzasadnienie wycinki drzew i krzewów. Wystarczy zgłoszenie, które tak naprawdę jest zwykłą formalnością. Niemniej jednak nie zawsze sprawa jest taka prosta.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wycięcie drzewa?

Zasadniczo pozwolenie na wycinkę drzew jest konieczne zawsze wtedy, kiedy nie jest spełniony któryś z wymienionych powyżej warunków. Tym samym, jeśli grubość pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 cm, zezwolenie na usunięcie drzewa jest konieczne, aby operacja została przeprowadzona zgodnie z prawem. Ponadto, konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę zarówno drzew, jak i krzewów znajdujących się na terenie posesji wpisanej do rejestru zabytków.

Powyższe zasady dotyczą osób fizycznych, które muszą złożyć wniosek również wtedy, kiedy z nieokreślonych bliżej przyczyn zgłoszenie wycinki spotkało się z odmową. Natomiast osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej muszą ubiegać się o wydanie zezwolenia na usunięcie każdego drzewa i krzewu, bez względu na opisane powyżej kwestie.

Zdajemy sobie sprawę, że kwestie formalne związane choćby z przygotowaniem wniosku i dołączeniem odpowiednich dokumentów, to dla osób niezaznajomionych z tematem duży kłopot. Dlatego też gwarantujemy pomoc na wszystkich etapach. Dzięki temu wnioskowanie o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów przebiega szybko i bezproblemowo.