Alpinistyczna wycinka drzew – rozwiązanie najtrudniejszych sytuacji

Coraz powszechniej jest dzisiaj stosowana alpinistyczna wycinka drzew. Usługa ta znajduje się również w naszej ofercie. Dzięki temu zapewniamy dzisiaj kompleksowe wsparcie w zakresie przecinania i wycinania drzew. Żadne, nawet najtrudniejsze warunki pracy nie są dla nas przeszkodą. Wycinka drzew trudnych stała się teraz niezwykle prosta.

Co to jest wycinka drzew alpinistyczna?

Profesjonalna wycinka drzew metodą alpinistyczną wymaga odpowiednich umiejętności. Polega ona na zastosowaniu technik alpinistycznych w celu przycięcia gałęzi czy konarów. Innymi słowy, podnośniki są zastępowane linami i uprzężami. Korzystając ze sprzętu alpinistycznego, specjalista wspina się na drzewo, aby wykonać swoją pracę. Wycinka alpinistyczna wymaga zatem umiejętności alpinistycznych.

Wycinka trudnych drzew tylko z wykorzystaniem technik alpinistycznych

Dlaczego alpinistyczna wycinka drzew weszła w ogóle do użytku? Rzecz w tym, iż coraz częściej standardowe metody okazują się niewystarczające. Ze względu na coraz bardziej gęstą zabudowę miast i nie tylko, dzisiaj często drzewa rosną na niewielkiej przestrzeni. Tym samym stają się one trudno dostępne. Wycinka czy też przycinanie drzew trudno dostępnych dotyczy roślin usytuowanych między innymi przy liniach wysokiego napięcia czy też pomiędzy budynkami. W tych i w wielu innych przypadkach nie sposób wykorzystać wysięgnik, gdyż zwyczajnie nie dotrze on do niektórych pożądanych miejsc. Czasami wycinka drzew, czy też przycinanie z użyciem klasycznych metod są całkowicie niemożliwe, a inny razem nieprecyzyjne. Tak czy inaczej wykorzystanie technik alpinistycznych to lepsze rozwiązanie.

Bezpieczna wycinka alpinistyczna

Przeprowadzenie alpinistycznej wycinki drzew oznacza wysoką wspinaczkę. Tym samym niezbędne jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi. Przestrzegamy 3 zasad, dzięki którym wycinka drzew na wysokości w naszym wykonaniu zawsze przebiega w pełni bezpiecznie:

  1. Wycinanie lub przycinanie drzew trudno dostępnych zawsze powierzamy naszym najbardziej doświadczonym pracownikom z uprawnieniami alpinistycznymi.
  2. Korzystamy z najwyższej jakości sprzętu zabezpieczającego.
  3. Wycinka drzew metodą alpinistyczną zawsze odbywa się z asekuracją specjalisty przebywającego na dole.

Drzew przycinanie i wycinanie – wszechstronność technik alpinistycznych

Warto podkreślić, że techniki alpinistyczne znajdują zastosowanie zarówno w przycinaniu, jak i w wycinaniu drzew. Oczywiście wycinka odbywa się w tym przypadku etapami. Usuwane są kolejne fragmenty drzewa, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia jego masy i objętości. Ostatnie czynności związane z wycinką drzew wykonuje się już z poziomu ziemi. Chociaż wycinka alpinistyczna składa się z wielu etapów, duża mobilność wykonawców oraz możliwość jednoczesnej pracy co najmniej z dwóch stron drzewa sprawiają, że jest to szybki sposób na usunięcie rośliny.

W razie potrzeby realizacji wycinki drzew trudnych, zapraszamy do kontaktu. Szybko i sprawnie przeprowadzimy dla Ciebie wycinkę alpinistyczną.