Przycinanie drzew w służbie zdrowia roślin

przycinanie drzew
Przycinanie drzew

Zajmujemy się profesjonalnym przycinaniem drzew w zgodzie ze sztuką ogrodniczą. Jesteśmy zespołem fachowców z ponad 30-letnim doświadczeniem, które jest gwarancją znajomości i przestrzegania przepisów prawnych. Wykonujemy wszelkie cięcia pielęgnacyjne młodych i starych drzew. Dbamy o zdrowie i estetykę roślin w każdym wieku.

Dlaczego należy przycinać drzewa?

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, warto wyjaśnić, dlaczego kwestia przycinania drzew jest tak ważna. Występują trojakiego rodzaju wskazania do cięcia drzew:

 • wsparcie zdrowego wzrostu i zakwitania drzew,
 • estetyka roślin,
 • konieczność dostosowania drzew do działań człowieka.

Pragniemy podkreślić, że cięcie drzew zawsze wykonujemy z zachowaniem najwyższej troski o roślinę. Przepisy nakazują, aby przycinanie drzew obejmowało maksymalnie 30% korony. Przycinka drzew w większym wymiarze zostaje zaklasyfikowana jako uszkodzenie drzewa, a w przypadku likwidacji ponad 50% korony, jest to już zniszczenie rośliny.

Cięcia pielęgnacyjne, techniczne i wiele więcej

Przycinanie drzew odbywa się z różnych pobudek i przyjmuje odmienne formy. W zależności od celu i sposobu działania, w ramach usługi cięcia drzew wykonujemy następujące zabiegi:

 • cięcia pielęgnacyjne,
 • cięcia techniczne,
 • obniżanie wysokości drzew,
 • formowanie koron drzew.

Niezbędne cięcia pielęgnacyjne

Przycinanie drzew w ramach ich pielęgnacji to zabieg, który należy powtarzać regularnie w trosce o zachowanie roślin w dobrym zdrowiu. W zależności od gatunku i wieku drzewa, jak również od specyfiki danej rośliny i aktualnych potrzeb, zabiegi mogą przyjmować różne formy. Wykonujemy następujące cięcia pielęgnacyjne:

 • cięcia sanitarna,
 • cięcia prześwietlające,
 • cięcia korygujące,
 • cięcia redukcyjne,
 • cięcia odmładzające.

Cięcia sanitarne

Polegają na usuwanie wszelkich martwych i chorych części drzew lub krzewów, w tym pędów, konarów i gałęzi. Cięcia sanitarne należy wykonywać z dużą precyzją, aby nie usunąć kalusa – tkanki przyrannej niezbędnej dla prawidłowej odbudowy chorych części drzewa.

Cięcia prześwietlające

Wykonujemy je w celu rozluźnienia korony drzew. Są wymagane, aby umożliwić roślinie lepsze wykorzystanie światła oraz przewietrzenie korony. Prześwietlające przycinanie drzew poprawia warunki życia rośliny, gwarantując jej lepszy rozwój.

Cięcia korygujące

Zdarza się, że pojedyncze pędy wyrastają poza główny obrys korony. Ponadto w naturze dochodzi do anomalii, zagrażających zdrowiu lub życiu rośliny. Krzyżujące się pędy stanowią zagrożenie dla kory, o którą się ocierają, a te które wrastają w korę powodują ryzyko choroby. W każdym z powyższych, i w wielu innych przypadkach niezbędne jest cięcie korygujące.

Cięcia redukcyjne

Zabieg nieco podobny do cięcia korygującego, jednak zwykle zakrojony na większą skalę. W tym przypadku dochodzi do przycięcia nawet do 25% korony drzewa. Zmniejszenie objętości korony wykonuje się z powodu nadmiernego obciążenia drzewa lub wystąpienia nieprawidłowości w budowie.

Cięcia odmładzające

Zabieg polegający na cięciu odmładzającym ma na celu odświeżenie starych drzew, w celu pobudzenia ich do wzrostu. Usuwamy stare pędy oraz skracamy pozostałe, czasami nawet o 40 cm. Przycinanie drzew w celu odmłodzenia wykonuje się w przypadku roślin niewymagających corocznych cięć pielęgnacyjnych.

Na czym polega cięcie techniczne?

Poza cięciami pielęgnacyjnymi, wykonujemy również cięcia techniczne. Wykonuje się je w celu dostosowania roślin do działań człowieka, przede wszystkim do zabudowy. Polegają one między innymi na przycinaniu zbyt długich gałęzi oraz zmniejszeniu szerokości czy wysokości koron. Jest to konieczne choćby w przypadku drzew rosnących wzdłuż linii energetycznej, torowiska czy też pomiędzy blokami mieszkalnymi. Cięcie drzew bywa koniecznością ze względu na bezpieczeństwo człowieka. Pragniemy jednak wyraźnie zaznaczyć, że każda przycinka drzew w naszym wykonaniu odbywa się zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zachowujemy najwyższe standardy, przestrzegając wszelkich przepisów. Na pierwszym miejscu stawiamy bowiem zdrowie i rozwój roślin.

Obcinanie gałęzi na wysokości

Brak kontroli nad wzrostem drzew może doprowadzić do ich nadmiernego rozrostu, zagrażającego prawidłowej statyce drzewa. Konieczne jest wtedy obcinanie gałęzi na wysokości w celu zmniejszenia szerokości lub wagi korony. W ten sposób odciążamy drzewo, poprawiając jego statykę. Działania zaczynamy od określenia wymaganego zakresu cięcia. W tym celu trzeba obliczyć statykę. Następnie przechodzimy do cięcia drzewa w najmniejszym koniecznym wymiarze.

Formowanie drzew i krzewów

Sztuka ogrodnicza umożliwia osiągnięcie pożądanego kształtu korony. Niemniej jednak formowanie koron drzew zwykle trwa co najmniej kilka lat. Zabieg ten przebiega w 3 etapach:

 1. Przygotowanie planu, określającego, jak docelowo ma wyglądać korona.
 2. Nałożenie szablonu z drutu lub listewek.
 3. Regularne przycinanie pędów wyrastających poza obrys.

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze przycinania drzew. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, doskonale znającym sztukę ogrodniczą. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy!