Inwentaryzacja dendrologiczna w pełnym zakresie

Nasza działalność obejmuje szeroki zakres usług w obszarze wycinki i przycinania drzew, ale również zarządzania zielenią. Przeprowadzamy profesjonalne inwentaryzacje dendrologiczne. Przygotowujemy stosowne dokumenty na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń oraz sprawujemy kompleksowy nadzór dendrologiczny nad realizacją inwestycji.

Czym jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwestycja budowlana często napotyka na swojej drodze przeszkodę w postaci drzew i krzewów. W takiej sytuacji trzeba przygotować teren, wcześniej kompletując odpowiednią dokumentację przed przygotowaniem wniosku o wycinkę niektórych drzew, co może być  koniecznością, Niezbędna jest inwentaryzacja dendrologiczna. Określa się w ten sposób szereg działań mających na celu sporządzenie zestawienia zieleni znajdującej się na danym terenie. Inwentaryzacja drzew dostarcza informacji dotyczących możliwości poradzenia sobie z problemem w postaci zieleni na terenie budowy. Wiedza i doświadczenie zbierane przez lata umożliwiają nam określanie wieku drzew, a także ich gatunków występujących na danym terenie. Inwentaryzacja zieleni stanowi nieodłączny element wniosku o wycinkę. Dokument jest niezbędny jako załącznik uprawniający do wnioskowania o zagospodarowanie terenu według własnego planu.

Inwentaryzacja drzew krok po kroku

Dendrologiczna inwentaryzacja przebiega według określonego schematu. Zawsze składa się z trzech części:

  • część opisowa,
  • część tabelaryczna,
  • część graficzna.

Część opisowa

Podstawę dokumentu stanowi część opisowa, zawierająca najważniejsze informacje dotyczące zieleni występującej na danym terenie. W części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej zawiera się spis gatunków drzew oraz ich stanu zdrowotnego. Ponadto mogą tu również zostać zawarte informacje o ewentualnych możliwościach przesadzenia drzew i krzewów.

Część tabelaryczna

Profesjonalna inwentaryzacja dendrologiczna to również szereg pomiarów. Mierzymy obwód pnia drzewa oraz powierzchnię krzewów. Wyniki zostaną zapisane w tabeli. Możemy również zawrzeć w niej informację o konieczności uzyskania pozwolenia na wycięcie danego obiektu.

Część graficzna

Ostatni z elementów inwentaryzacji zieleni to część graficzna. Jest to mapa, na której zaznaczamy wszystkie obiekty zielone. Istotne jest szczegółowe określenie lokalizacji drzew i krzewów. Ponadto, wszystkie obiekty są numerowane.

Podstawowa gospodarka drzewostanem i działania dodatkowe

W podstawowym wymiarze inwentaryzacja dendrologiczna to gospodarka drzewostanem w formie opisanej powyżej. Niemniej jednak oferujemy kompleksowe usługi, dlatego oprócz opisanych, świadczymy również usługi dodatkowe. W ramach inwentaryzacji zieleni możliwe jest również zamówienie wzoru wniosku o wycinkę, a także zestawienia kosztów dotyczących ewentualnej wycinki drzew. Zajmujemy się też przygotowywaniem planu nasadzeń wykonanych w ramach zastępstwa wyciętych roślin. Od lat jednym z naszych głównych zajęć jest nadzór dendrologiczny. Tym samym jesteśmy również w stanie dokładnie ocenić stan zdrowotny drzewa.